Om kåren

Historia

Kåren bildades den 4:e mars 1957. Första kårordförande som då hette kårchef var Ingemar Munthe. Från början bedrevs bara utomhusverksamhet. Det var först efter några år som kåren hittade en källarlokal som de kunde vara i. Den första egna stugan fick kåren i början på 60-talet. Det var en gammal militärbarack.
1962 inköptes det en skogshuggarstuga på ca 25 kvadrat. Den låg vid Stora Lövsjön.
Torpet Björkekärr där vi numer förvarar material fick kåren någongång 1967-68. Lövsjöstugan byggdes och var ca 240 kvadratmeter stor. Den invigdes 1974.
I slutet på 70-talet flyttades verksamheten till en lokal på Stabbegatan ett tag. 1981 slogs Björkekärr Scoutkår ihop med Torpa Scoutkår. Då följde även utflyktsstugan Göksjön med.
1982 var det invigning för den nya scoutstugan som stod på samma plats som den gör idag. Vid denna tidpunkt var kåren som störst. Ca 250 medlemmar var då med.
1987 firade kåren 30 år med ett stort baluns.
Den 27:e juni 1992 brann scoutstugan tragiskt ner, tyvärr försvann många gamla saker och dokument i branden. En del finns kvar, lite låg i Torpet. En ny stuga bygdes och det är den vi har idag. Den invigdes den 3:e april 1993.
2007 firade kåren 50 år med stor middag i stugan.

Traditioner

Det har funnits många traditioner genom åren. Många har försvunnit på vägen medan en del finns kvar. Här kommer ett urval av de traditioner som finns kvar, om någon vill ha med fler gamla traditioner får ni gärna kontakta webbansvarig.

Kårstämma i augusti: Varje kår måste ha kårstämma och vi har vår i augusti. Här väljs styrelsen, medlemsavgifter bestäms och annat som rör kåren under året.

Hajk-DM hålls sista helgen i september – en tradition för utmanare och ledare är att gå Hajk- DM. En tävling i scoutkunskap som brukar vara mycket populär. Vinnarhornet har många gånger varit i kåren!

Göktävlingen första lördagen i oktober- en tävling i scoutkunskap för spårare, upptäckare och äventyrare.

Luciahajk: Helgen runt lucia är det luciahajk för äventyrare och uppåt. Ett helt julbord tillagas och avnjuts på lördagskvällen.

Kårläger: har tidigare legat på Pingsthelgen, men är numer på Kristi Himmelfärdshelgen. Läger för hela kåren. Ensamma eller tillsammans med en annan kår. Vi lever lägerliv och har program, oftast efter ett tema.

Sommarläger: Ett veckolångt läger för upptäckare och uppåt. Vart vi åker är olika år till år.